KUZEY’LE GÜNEY ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR!

        Ekonomist Derviş Kemal Deniz’e göre, Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen gelir 32 bin dolar, KKTC’de ise 9 bin dolar. Deniz, bu farkın 4-5 yıldır iyice arttığını ve uçurumun büyüdüğünü söyledi. Deniz, “Bu gidişat, ülkede az sayıda zengin ve çok fazla fakir kesim yaratarak, ülkeyi Orta Doğu ülkelerine benzer bir modele çevirir” dedi. KIBRIS’a konuşan Ekonomist Derviş Kemal Deniz, Güney Kıbrıs’ın açıklanan aylık maaş ortalamasından yola çıkarak, ülkemizde kişi başına düşen gelirin git gide düştüğünü ve Güney Kıbrıs’ın kişi başı geliri ile uçurumun günden güne büyüdüğünü ifade ederek, 4-5 yıldır farkın iyice arttığına dikkat çekti. “Güney Kıbrıs’ın kişi başı geliri 32 bin dolar, bizim ise 9 bin dolar” diyen Deniz, Güney Kıbrıs’ta prof., uzman ya da üst düzey yetkili maaşlarının bin 600 ile bin 800 Euro, daha alt seviyelerde çalışanların ise 700 ile bin Euro arasında değiştiğini kaydetti. Öte yandan Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, adanın güneyinde ortalama aylık maaşlar bin 573 Euro. Kıbrıs’ın güneyinde çalışanların yüzde 50’sinin maaşı bin 500 Euro’nun altında. Aynı verilere göre, çalışanların yüzde 25,7’sinin brüt maaşı bin Euro’nun altında bir seyir izliyor. Güney Kıbrıs’ta çalışanların büyük çoğunluğu bin Euro maaş alıyor. KKTC’de 1 Eylül’den geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 4 bin 970 TL, net de 4 bin 324 TL. Ülkemizde özel sektörde çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücret alıyor. Kuzey’le Güney arasındaki bu veriler, kişi başına düşen milli gelir arasındaki uçurumu gösteriyor. “Güney’le uçurum artıyor” Deniz, 2007-2008 yıllarında ülkemizde kişi başı gelirin 15 bin dolar olduğunu ve 2010’dan sonra düşüşe geçerek bugün 9 bin dolarlara düştüğünü söyledi. Deniz, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki kişi başı gelir arasındaki bu farkı, ülkemizin içe kapanarak iç sektörlere bel bağlaması, dünya ekonomisinden uzaklaşması ve Avrupa Birliği ile daha az işbirliği yapmaya başlaması gibi sebeplere bağladı. KKTC gibi yalnızlaşan ülkelerin ekonomide dünya payının azaldığına işaret eden Deniz, hal böyle olunca milli gelire düşen payın da azalmaya başladığına vurgu yaptı. “Ortadoğu ülkelerine evriliyoruz” Deniz, dünya ekonomisinden kaçarak milli gelirin düşmesine sebep olunduğunda, ihtiyaç duyulan eğitim seviyesinin de düşmeye başladığının altını çizerek, yurtdışından getirilen ucuz iş gücüne dikkat çekti. Ülkesinde 2 bin TL maaş alan kişinin brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 olan asgari ücretle ülkemizde çalışmaya gönüllü olduğunu, ama bu maaşın, KKTC vatandaşına yetmediğini belirten Deniz, bugünkü şartlarda 10 bin TL alan vatandaşlara, bir- iki sene sonra o maaşın yetmeyeceğini kaydetti. Deniz, bu durumun gençleri Avrupa’ya, ya da Güney Kıbrıs’a göç etmeye iterek, orada çalışmaya teşvik ettiğini, KKTC’de onların yerini yurtdışından gelen ucuz işgücünün aldığını belirtti. “Bu gidişat, ülkede az sayıda zengin ve çok fazla fakir kesim yaratarak, ülkeyi Orta Doğu ülkelerine benzer bir modele çevirir” diyen Deniz, Avrupa ülkelerinden olmak için dünya ekonomisini benimseyerek, uluslararası uygulamalara katılmamız gerektiğine vurgu yaptı. Deniz, tanınmamışlık konusuna da değinerek, “Biz siyasi alanda tanınmıyoruz, ticari anlamda tanınıyoruz” dedi. Deniz, uluslararası yatırımcıyı KKTC’ye çekmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, “2007 – 2008’de, kişi başı gelirin 15 bin dolarlara çıktığı zamanki gibi Avrupa Birliği ile çalışmalar yapmalı ve yatırımcıyı ülkeye çekmeliyiz”  şeklinde konuştu. “Güvensizlik vergileri azaltıyor” Ülkenin ekonomik anlamda geriye gitmesi ve kişi başı gelirin günden güne düşmesinin sebeplerinden bir diğerinin de sisteme güvensizlik olduğuna işaret eden Deniz, güvensizliğin, vergilerin düşmesine sebep olduğunu sözlerine ekledi. Deniz, vatandaşların verdikleri vergilerin çıkar guruplarına gideceği düşüncesi ile vergi ödememe, ya da minimum ödeme yoluna gittiğini, bunun da kişi başı geliri azalttığını ifade etti.

 

Leave a Reply