Tatar: Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde

Başbakan Ersin Tatar Bakanlar Kurulu’nda çeşitli konuların değerlendirileceğini belirterek, bu konular arasında dövizdeki artışın da yer aldığını söyledi.

Dövizdeki artışın halkta bir endişe yarattığını ifade eden Tatar, dövizdeki artışta öngörü ve tahminler yapılırken 2021 yılı bütçesine ne gibi bir kaynak akışı sağlanacağının gündemlerinde olduğunu belirtti…

Dövizdeki artışın Ekonomik koordinasyon kurulunda da değerlendirildiğini ifade eden Tatar, hükümetin gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirtti.

Eğitim konusunda da Başbakan Tatar, öğrencilerin KKTC’ye dönmesinin son derece önemli olduğunu söyledi…

Ülkeye yapılacak 100 yataklı pandemi hastanesinin; 500 yataklı tam donanımlı hastanenin yanına yapılacağını söyleyen Tatar Ayaktan tanı merkezinin 50 yataklı pandemi hastanesine dönüştürülmesi için de çalışmaların tamamlandığını kaydetti…

Erenköy Direnişinin yıldönümüne de değinen Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde önemli direniş gösterdi, Erenköy’de de şehitler verdik. Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri vardır” dedi…

Tatar Maraş konusunda da hala kapalı olmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, hükümetin aldığı karar doğrultusunda orasının yakın bir gelecekte kademeli olarak açılmasıyla KKTC turizmine kazandıracağı bir turizm potansiyeli olacağına işaret etti…

Ersan Saner, kapalı Maraş’ın imar planına eklenebilir yönünde açıklamasının sorulması üzerine Tatar, 4’lü hükümet döneminde Maraş konusunda bir hareket yoktu. Hükümeti biz kurar kurmaz Maraş konusu gündeme geldi. Bu gelişmelere bağlı olarak imar planında sanerin ifade ettikleri gayet yerindedir” ifadelerini kullandı

Başbakan Ersin Tatar, Girne Mustafa Çağatay ilkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette bir soru üzerine dövizdeki artışın ardından özel okul ücretleri konusunda açıklama yaptı…

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısında dövizde meydana gelen artışla birlikte ortaya çıkan sıkıntıların da ele alınacağını ifade etti.

Özel okul ücretleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda, özel teşebbüslerin de dövizdeki bu olağanüstü yükselişi dikkate alması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Çünkü herkesin bir bütçesi vardır ve o bütçe içinde bu eğitim giderlerini sürdürmek kolay değildir. Piyasanın kendi içinde yapacağı bir takım düzenlemeler yanında, hükümet olarak bizler de eğer uygun görürsek, hukuki çerçevede konuyu değerlendirdikten sonra adımlar atabiliriz” diye konuştu…

Ülkede, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 53 bin öğrencinin, 42bininin devlet okullarında, 11 bininin ise özel okullarda olduğunu ifade eden Tatar, devletin bu konuda ne kadar önemli bir görev sürdürdüğünün rakamlardan görülebildiğini ifade etti.

“Bizim için önemli olan hükümet olarak elbette eğitimin tümüne gerekli yönlendirmeleri yapmaktır” diyerek, ülke okullarının, KKTC vatandaşları yanında ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların çocuklarının da eğitim aldığını anımsatan Tatar, “Eğitimin gelişmesi için bütçe gerekmektedir. Bütçemizden eğitime önemli pay ayrılmaktadır ve bu payın daha da yükseltilmesi için gayretlerimiz sürmektedir” diye konuştu.

Eğitime büyük önem verdiklerini de vurgulayan Tatar, KKTC’nin geleceği için, devlet okullarının kapasitesinin arttırarak yeni okulları hizmete koyarak devletin bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Leave a Reply