Kamu hekimlerine mahkeme kararıyla 2’nci iş yasağı yarın yürürlüğe giriyor.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntıların aşılmasına kadar bir ara formül olarak “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü” hazırladı, TIP-İŞ bu tüzüğün sıkıntıları çözmeyeceğini belirtirken, Serbest Çalışan Hekimler ise yeni bir hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

Sucuoğlu: “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü”  uyarınca kamuda çalışan doktorlar mesai saatleri dışında, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hastanelerde, çıkarılacak bir çizelgeye uyumlu olarak hasta bakabilecek.

TIP-İŞ Başkanı Usar ise, yarından itibaren kamuda çalışan hekimlerin sadece mesai saatleri içinde hastalarına hizmet verebileceklerini hatırlatarak, “mesai saatinden sonra hekimine ulaşmak durumunda kalan yurttaşların bu hizmeti nasıl alabileceğinin meçhul olduğunu” belirtti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu da, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nı da yanına alarak görev ve sorumluluklarını adeta suistimal edip, mahkeme kararı ile dalga geçtiğini öne sürdü.

DERLEYEN:Eniz ORAKCIOĞLU

Kamu hekimlerine mahkeme kararıyla 2’nci iş yasağı yarın yürürlüğe giriyor. Sağlık Bakanlığı Tabipler Birliği ve Tıp-İş’le birlikte , Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntıların aşılmasına kadar bir ara formül olarak   “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü” hazırladı, ancak Serbest Çalışan Hekimler birliği buna karşı çıkarak  yeni bir hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı. Yeni Bakış, sağlıkta üç önemli aktör olan Sağlık Bakanlığı, Tıp-İş ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin 1 Ağustos’a yönelik olarak yaptıkları son açıklamaları derledi.

Sucuoğlu: Bakanlığın çizelgesine göre hasta bakabilecekler

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın görüş için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi üzerine, doğacak sıkıntıların aşılması için bir tüzük hazırlandığını açıkladı.

Sucuoğlu, sıkıntılara belli ölçüde rahatlama getirmesi beklenen “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nün, Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar aşılana kadar kullanılmak üzere bakanlık, Tabipler Birliği ve Tıp-İş tarafından hazırlandığını belirtti.

Tüzük uyarınca kamuda çalışan doktorlar mesai saatleri dışında, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hastanelerde, çıkarılacak bir çizelgeye uyumlu olarak hasta bakabilecek.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık kurumlarının kendi imkanları ile karşılayamadıkları ihtiyaçların karşılanabilmesi düşüncesiyle üzerinde çalışılan Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın, sağlık alanında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir yasa olduğunu ifade etti.

Döner sermaye uygulamasının Türkiye de dahil olmak üzere 64 ülkede var olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın, çalışmaları bitmek üzere olan Genel Sağlık Sigortası Yasası ile birlikte sağlıktaki sıkıntıları ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

“Sağlık sistemi yerini yeni bir sisteme bırakmak üzere”

Sucuoğlu, “Sağlıktaki sistem yerini yeni bir sisteme bırakmak üzeredir” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan doktorların ikinci iş yasağı çerçevesinde hastane dışında hasta bakmasının yasak olduğu kararı üzerine, hazırlanan Döner Sermaye Yasası’nın, ek ödemelere ilişkin kurallardan biri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından görüş alınması için Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğine işaret eden Sucuoğlu, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne verilmesiyle birlikte, devlet hastanelerindeki doktorların mesai saatleri dışında yasal olarak hasta bakma olasılığının da kaldırıldığını bunun üzerine de Tabipler Birliği ve Tıp-İş’le birlikte “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü” hazırladıklarını söyledi.

Tüzüğün, Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar aşılana kadar kullanılmak üzere hazırlandığını kaydeden Sucuoğlu, tüzüğün bugün veya pazartesi Resmi Gazete’de yayımlanacağını bildirdi. Sucuoğlu, “Bu, sıkıntılara belli ölçüde rahatlama getirecektir” dedi.

“Tüzük, yasağı delme girişimi değil”

Tüzük ve yasa çalışmalarının kamu görevlilerine getirilen ikinci iş yasağını delme girişimi olmadığını kaydeden Sucuoğlu, kesintisiz hizmet sunabilmek için üzerinde çalışılan sistem olduğunu kaydetti.

Kamuda çalışan doktorların mesai saatleri dışında, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hastanelerde, çıkarılacak bir çizelgeye uyumlu olarak hasta bakabileceğini ifade eden Sucuoğlu,  Döner Sermaye Yasası’ndaki sıkıntılar giderilene kadar geçerli olacak tüzüğün, hukukçular, savcılığa danışılarak geliştirilen bir tüzük olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan doktorların hasta bakmak için kullandığı kliniklerin, ikinci iş yasağı kuralı nezdinde yasal olmadığının altını çizdi.

Yüzde 35’e 65

Mesai saatleri dışında hasta bakımı için alınacak ücretin Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından belirleneceğini anlatan Sucuoğlu, ücretin yüzde 35’inin Maliye Bakanlığı’nda bir fona gideceğini, yüzde 65’inin ise muhtelif masraflar, doktor ücreti ve vergi olacağını söyledi.

Tasarıdaki olası sıkıntıların giderilmesiyle Meclis’in olağanüstü toplanabileceğini belirten Sucuoğlu, verdikleri destekten dolayı Meclis’teki tüm partilere de teşekkür etti.

Döner Sermaye Yasası’nın yanında, 40 yıldır konuşulan Hasta Hakları Yasası ile 7-8 yıldır tartışılan hastane personelinin özlük haklarını iyileştirecek düzenlemenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Sucuoğlu, göreve geldiğinde, ya sistemi değiştirme ya da hiçbir şeye ellememe terciğinin bulunduğunu, kendilerinin zoru seçtiğini ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın hayat bulmasıyla vatandaşların doktor seçme hakkı olacağını ifade eden Sucuoğlu, yasa çalışmalarının hafta sonu tamamlanmasını öngördüklerini, ardından teknik komiteye sevk edileceğini açıkladı.

Tıp-İş Başkanı Usar: Mesai saatleri dışında vatandaşın nasıl hizmet alacağı meçhul

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Sıla Usar ise, 1 Ağustos itibarı ile kamuda çalışan hekimlerin sadece mesai saatleri içinde hastalarına hizmet verebileceklerini hatırlatarak, “mesai saatinden sonra hekimine ulaşmak durumunda kalan yurttaşların bu hizmeti nasıl alabileceğinin meçhul olduğunu” belirtti. İdarenin, sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürebilmesi için yapması gerekenleri bugüne kadar yapmadığını, hekim eksikliklerinin giderilmediğini, hekimlerin kamu hastanelerinden ayrılmalarına göz yumulduğunu savunan Usar, “hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmedi, kamu hastaneleri hekimsiz kalma riski ile karşı karşıya bırakıldı” dedi.

“Eleştirilecek yanları çok”

Usar “İdarenin eleştirilecek yanları çoktur ama yurttaşların derdi sağlıktır. Sağlık politikaları konusunda kendini bilirkişi ilan etmiş medya mensuplarına tavsiyem, önümüzdeki günlerde hekimlerine ulaşamayacak veya ulaşmak için bin bir zorluğa katlanmak zorunda kalacak olan insanlarla konuşun. Siyasetçilerin yanlış politikalarından etkilenen insanlarla röportaj yapın. Röportaja yeterince önem vermezseniz, doğrudan etkilenen insanlarla konuşmazsanız, oturduğunuz masanın arkasından gerçekleri görmeniz imkânsızdır.  Gerçek olan yurttaşların sağlık hakkıdır.”

“Mücadeleyi yükselteceğiz”

Usar, 1 Ağustos itibarıyla hastaların sağlık hizmetinden mahrum kalmaması için, ilgili yasanın öngördüğü özel hasta bakma hakkıyla ilgili uygulamaların düzenlenmesi gerektiğini, yapmadığı takdirde sendikal mücadeleyi yükselteceklerini ifade etti.

Usar, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay’ın aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kamu hekimlerinin mesai saatinden sonra hasta görmeleri mümkün olmayacağına işaret ederek, hastaların mesai saatinden sonra hekimlerine ulaşamayacaklarını ve sağlık hizmeti alamayacaklarını belirtti.

“1 Ağustos sonra sıkıntı yaşanacak”

Sıla Usar,“Sağlık Bakanlığı mesai saatinden sonra kamu hekimlerinin hizmet vermemesi durumunda birçok hastanın sağlık hizmetine ulaşamayacağını bildiği için bir açılım getirmeye çalıştı. Bu açılımın temeli Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesinde bulunan kamu hekimlerine verilen ve tamamen yasal olan, mesai saatinden sonra özel hasta bakma haklarıdır” dedi.

Usar, bugüne kadar gelen geçen hükümetlerin hiçbirinin sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini, hastaların hekimlerine ulaşılabilirliğinin artırmasını ve hekimlerden daha fazla istifade edilmesini sağlayacak özel hasta bakma hakkının kullanılması için gerekenleri yapmadığını kaydetti.
Sıla Usar, şöyle devam etti:

“Eğer gelen geçen hükümetler yeni hastaneler yapsaydı, yatak, poliklinik odası, ameliyathane masası, personel, teçhizat eksikliklerini gidermiş olsalardı, 1 Ağustos’ta hiçbir sorun yaşanmadan, sağlık hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülebilecekti. Yeni hastaneler yapılmadı, yoğun bakım ve ameliyathane eksiklikleri giderilmedi. Devletin yapmadığı yatırımları hekimler kendi özel kliniklerindeki hizmetlerle gidermeye çalıştılar. Bu gün hastanelerde yapılan ameliyatların aletlerini hekimler kendi özel kliniklerinden getirmektedirler. Hekimler mesai saati sonrasında da çalışarak hekim eksikliğini gidermektedirler”

1 Ağustos’tan sonra hastaların ciddi bir hekim eksikliğiyle, alt yapısı ve fiziki koşulları çağdışı hastanelerle baş başa kalacağını savunan Usar, “İdarenin yapmaya çalıştığı açılım aslında hekimlerin emeklerinin daha çok sömürülmesini amaçlayan bir tüzüktür” iddiasında bulundu.

Usar, “Bir geçiş dönemi olması, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürebilmesi umuduyla hekimlerin sömürülmesini hedefleyen bu tüzüğü dahi sendikamız müzakere etmiştir. Ancak idare bu tüzüğü bile aylardır sonuçlandırıp, uygulamaya koyamamıştır” dedi.

Sıla Usar, şöyle devam etti:

“Sendikamızın talebi idarenin ikircikli ve kararsız tutumundan derhal vazgeçmesidir. İdarenin karar vermesi gereken şunlardır: Kamu sağlık hizmetlerinde mesai saatinden sonra hekimlerin hizmetine ihtiyacı yoktur. Yeterli hekim vardır, yoksa da bulunabilir, özlük haklarına da iyileştirme yapılamaz. 1 Ağustos itibarı ile hekimler mesai saatinden sonra özel hasta bakma haklarını kullanamaz. Veya, kamu sağlık hizmetlerinde mesai saatinden sonra hekimlerin hizmetine ihtiyaç vardır. Özel hasta bakma hakkının kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu kadar belirsizliği, karmaşayı ne biz hekimler ne de hastalarımız hak etmektedir. İdare ivedilikle kararını versin, biz hekimler de hastalarımız da ne yapacağımızı bilelim”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu:

“Gizli tüzük çalışması yaptılar”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği ise; Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Mandamus Emirnamesi ile dalga geçer mahiyette Tıp-İş ve Tabipler Birliği’yle birlikte gizli  tüzük çalışması yaptığını iddia etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin  kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına ilişkin aldığı kararı ve 6 aylık süreyi hatırlatarak,  “hiçbir yasal temeli olmamasına rağmen, Sağlık Bakanı’nın  son iki  Bakanlar Kurulu  toplantısında tüzüğü geçirmek için var gücüyle çalışarak yangından mal kaçırmaya çalıştığını” savundu.

Gardiyanoğlu,  KTSÇHB Yönetim Kurulu  olarak, yeni bir hukuk mücadelesinin arifesinde olduklarını belirterek, “Halkımızın sağlığı üzerinden, siyasi veya maddi rant elde etmeye çalışan kesimlerin, dün olduğu gibi bugün de karşısında duracağımızın ve yine yargı kararı ile, bu kesimlere gereken dersi vereceğimizin tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun  kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları ile ilgili hukuk sürecinde  mahkemeye verdiği yeminli ifadesinde, sağlıktaki reformları gerçekleştireceğini ve mahkemenin kendisine 6 aylık süre vermesi durumunda Mandamus emrine uyacağını belirttiğini kaydederek, Sucuoğlu’nun  Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nı da yanına alarak görev ve sorumluluklarını adeta suistimal edip,  mahkeme kararı ile dalga geçtiğini öne sürdü.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı’nı 2 Ağustos’tan itibaren Mandamus Emirnamesi’ne uyup  uymayacağını kamuoyuna açıklaması çağrısı yaptı.

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir