USAR: HASTA, HEKİMİNE ULAŞAMAYACAK

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar’dan yeni açıklama; “İnsanları sağlık gibi önemli bir konuda kaderleriyle baş başa bırakmak sorumsuzluktur” diyen Usar sert tepki verdi. Daha önce artık her şey için çok geç kalındığını söyleyen Usar, “Yurttaşlar sağlık hakkını savunmayan, hastaları hekimsiz bırakan ve yaşanan sorunlara çözüm bulmayan siyasi partilere cevabını seçim sandıklarında mutlaka vermelidir” dedi.

Usar’ın yeni açıklaması şöyle;

Hasta, hekimine ulaşamayacak!

Sağlık politikalarındaki yetersizlik, siyasetçilerin beceri yoksunluğu, ve bütün bunların sonucunda sağlık hizmetine ulaşmak isteyen yurttaşların olumsuz etkilenmesi.

Sağlık politikalarının yetersizliği, siyasetçilerin beceriksizliği ülkemizde yurttaşların eşit ve kolaylıkla ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesini imkansız hale getirmiştir.

Malum olan, 1 Ağustos itibarı ile kamuda çalışan hekimler sadece mesai saatleri içinde hastalarına hizmet verebilecekleridir. Meçhul olan ise,  mesai saatinden sonra hekimine ulaşmak durumunda kalan yurttaşların bu hizmeti nasıl alabileceğidir.

İdare 2009 yılında yürürlüğe giren Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesini mesai saatinden sonra yurttaşların sağlık hizmeti almaya devam edebilmeleri için düzenlemiştir.  Ancak söz konusu madde Döner Sermaye Yasası’na ilişkilendirildiğinden 9 yıldır uygulanamamıştır. Döner Sermaye Yasası’nın bazı maddeleri değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığınca Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiği için yasa yürürlüğe girmemiştir. İdare, sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürebilmesi için yapması gerekenleri bugüne kadar yapmamıştır.

  1. Hekim eksiklikleri giderilmemiş, hekimlerin kamu hastanelerinden ayrılmalarına göz yummuştur.
  2. Hekimlerin özlük hakları iyileştirilmemiş, kamu hastaneleri hekimsiz kalma riski ile karşı karşıya bırakılmıştır.
  3. Mesai saatinden sonra hastaların hekimlerine ulaşabilmelerini mümkün kılacak olan özel hasta bakma hizmetinin gereği alt yapı ve fiziki koşullar oluşturulmamıştır.
  4. Hekimlerin hasta muayene edebileceği poliklinik, ameliyat yapabilecekleri ameliyathane masaları, hastalarını yatırabilecekleri hasta odaları ve daha birçok teçhizat ve personel eksiklikleri had safhadadır.

Artık her şey için çok geç kalındı demiştik. Onlarca, yüzlerce hasta her gün hekimleri arayıp bize nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar. Hastaların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmeleri için idarenin yol göstermesi gerekmektedir. İnsanları sağlık gibi önemli bir konuda kaderleriyle baş başa bırakmak sorumsuzluktur.

İdare yaklaşmakta olan sıkıntılı durumu önceden alacağı tedbirlerle bertaraf etmek yerine son dakika bir açılım yapmaya çalışmış, bir tüzükle bazı hekimlerin izinlendirilmiş sağlık kuruluşlarında özel hasta bakma hakkını kullanmalarına yönelik bir tüzük hazırlamıştır. Bu tüzük Sendikamızın yaptığı bir çalışma değildir. Bilakis içerisinde hekimlerin özgürlüğünü, eşitliğini bozan, sömürüyü mesai saati sonrasına da taşıyan unsurlar içermektedir. İdarenin muradı hekimlerin kamudan ayrılmalarını yavaşlatmak, böylelikle özellikle kritik branşlarda karşılaşılacak olan telafisi mümkün olmayan sıkıntıları önlemektir.

İdarenin eleştirilecek yanları çoktur ama yurttaşların derdi sağlıktır. Sağlık politikaları konusunda kendini bilirkişi ilan etmiş medya mensuplarına tavsiyem, önümüzdeki günlerde hekimlerine ulaşamayacak, veya ulaşmak için bin bir zorluğa katlanmak zorunda kalacak olan insanlarla konuşun. Siyasetçilerin yanlış politikalarından etkilenen insanlarla röportaj yapın. Röportaja yeterince önem vermezseniz, doğrudan etkilenen insanlarla konuşmazsanız, oturduğunuz masanın arkasından gerçekleri görmeniz imkansızdır.  Gerçek olan yurttaşların sağlık hakkıdır.

Muhalefetteki siyasi partilerden beklentimiz, verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirip politikalar üretmeleri, iktidara geldikleri zaman sağlık hizmetlerinin sunumuna dair neler yapacaklarını açıkça ifade etmeleridir. Halktan ve gerçeklerden kopuk eleştiriler yapmak topluma fayda sağlamaz. Kaldı ki siyasi partilerin görevi sorunlara çözümler üretmektir.

Yurttaşlar sağlık hakkını savunmayan, hastaları hekimsiz bırakan ve yaşanan sorunlara çözüm bulmayan siyasi partilere cevabını seçim sandıklarında mutlaka vermelidir.

Leave a Reply