UNİTE CYPRUS NOW AKTİVİSTLERİNDE LİDERLERE ÇAĞRI

Unite Cyprus Now, liderlere çağrıda bulundu ve şunları kaydetti:

Suçlama oyununa son verin; konferansın başarısızlığa uğramasının sorumluluğundan kendi payınıza düşeni kabul edin; müzakerelere bir tarafın kazanacağı diğer tarafın kaybedeceği, ödün vermenin ve risk almanın olumsuz görüldüğü bir süreç olarak yaklaşmaktan vazgeçin ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 30 Haziran’da ortaya koyduğu çerçeve temelinde müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapın.

İki bölgeli, iki toplumlu federasyonun barış ve refah içinde bir gelecek için mümkün ve sürdürülebilir olan tek çözüm olduğu yönünde halkı hemen bilgilendirmeye başlayın ve federasyonun ne olduğunu doğru bir şekilde anlatın.

İnsanların günlük hayatlarındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için acil adımlar atın; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında kuzey ve güney arasında işbirliğini teşvik edin; karşılıklı ilişki, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık önündeki yasal idari ve pratik engelleri ortadan kaldırın.

Derinya ve Aplıç kapılarını daha fazla geciktirmeden açın.

İki-Toplumlu Eğitim Teknik Komitesini, eğitim sisteminde reform yapmak, her iki taraftaki müfredat ve kitapları milliyetçi ve ırkçı unsurlardan arındırmak ve eğitimin barış, karşılıklı kabul ve bir arada yaşamı teşvik etmesini sağlamak için yetkilendirin.

Bölünmüşlüğü besleyen, ortak Kıbrıslı kimliğini erozyona uğratan ve yanlış anlamaları ve güvensizliği artıran resmi milliyetçi söyleme son verin; federal çözüm savunucularının susturulması ve sindirilmesi girişimlerine son verin; nefret söylemi, ayırımcılık ve özellikle Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı nefret suçlarını gündem yapın ve sorumluları cezalandırın Statükonun sürdürülebilir olduğu ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların bu ‘rahat problem’ ile yaşamaya devam edebilecekleri algısı tehlikeli bir yanılgıdır.

UniteCyprusNow, liderlerden gerçekçi ve sorumlu davranmalarını ve Kıbrıs’ın geleceğini, her türlü yerel siyasi kaygının üzerine tutmalarını talep eder.

Leave a Reply