Orta yolu bulalım..

Kıbrıs Konferansı’nda Günün ikinci 5’li toplantısında, gelinen aşamada, sıkıntıların aşılıp ilerleme sağlanabilmesi için konuların bir paket anlayışı ile ilişkilendirilip ele alınması gündeme geldi. Tüm 6 başlığı kapsayan bir paket anlayışı fikri yanında, değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları içerecek mini paket anlayışı da masaya geldi. İngiltere tarafından masaya getirilen öneri, Türk tarafı her iki alternatife de açık olduğunu, kapsamlı çözüme gidebilmek için gelindiğini, siyasi karar verilmesini kolaylaştırabilecek bu yaklaşımları destekleyebileceğini ortaya koydu. Rum tarafı bu önerilere olumlu cevap veremedi ve yarına kadar süre istedi.

Leave a Reply